กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ที่ 9 บ้านพนา

กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ที่ 9 บ้านพนา

กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ที่ 9 บ้านพนา

ติดต่อ : คุณอรศรี พลราษฎร์

โทร : 045 463057

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541เมื่อเสร็จากการเก็บเกี่ยวข้าว เหล่าแม่บ้านช่วยกันทอผ้าใช้สี และลายต่างๆ ทอได้มากเหลือใช้ก็นำไปขายให้กับเพื่อนบ้าน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป