กลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมรสวบ

กลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมรสวบ

กลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมรสวบ

กลุ่มตั้งอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม 3.5 กม. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งจำหน่ายทั่วไป

ติดต่อ : นางสมควร ชูพันธ์

โทร : 01-2151902, 8571358

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

เริ่มจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ประมาณปี 2541 เนื่องจากมีสมาชิกกลุ่ม คือ นางพวงทอง พุกสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ ได้เป็นผู้ช่วยฝึกสอนให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพสตรีทำดอกไม้บ้านมรสวบ
2. กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหินตั้ง

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันผลิต แล้วแบ่งปันผลกำไรให้สมาชิก

อาชีพหลัก

ทำไร่ รับจ้าง

สินค้าโอทอป