กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ติดต่อ :

โทร : (032) 691967 (เบอร์พัฒนาชุมชน)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 26 คน

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน (จักสานหวาย)
2. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร

สินค้าโอทอป