กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

ติดต่อ :

โทร : 032-691967 (เบอร์พัฒนาชุมชน)

ชุมชน

1. กลุ่มอาชีพสตรีจัดดอกไม้สดและพวงหรีด
2. กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

สินค้าโอทอป