กลุ่มเกษตรกรทำสวนทับสะแก

กลุ่มเกษตรกรทำสวนทับสะแก

กลุ่มเกษตรกรทำสวนทับสะแก

ติดต่อ : นายวิม ไตรเลิศ

โทร : 0-1926-7280

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 316 ราย

การจัดการ

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519

การรวมกลุ่ม

สมาชิก 316 ราย

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป