หจก. บี.อาร์.เอส.ฟู้ด

หจก. บี.อาร์.เอส.ฟู้ด

หจก. บี.อาร์.เอส.ฟู้ด

ติดต่อ : นางสาวบุญญิสา วิช

โทร : 01 9951266, 01 4465553

โทรสาร : 032 623053

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนแท่ง และกล้วยกวนแท่ง บรรจุถุงพลาสติกพิมพ์ 4 สี ชนิด 10 และ 12 แท่ง โดยเน้นการไม่ใช้สารกันบูด ไม่ใส่สี หรือสารเคมีอื่นใด และให้มีรสชาติใกล้เคียงธรรมชาติ

ตราสินค้า : แม่บุญช่วย

วัตถุดิบ

นำสับปะรดหรือกล้วยไปบดให้ละเอียด แล้วนำไปกวนกับ

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,300,000 บาท จากการที่สับปะรดราคาตกต่ำเมื่อ 6 ปี ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เกษตรกรกลุ่มหนึ่งจึงได้รวมตัวกันสร้างโรงงานผลิตสับปะรดกวนโดยใช้ชื่อว่า "สินเพิ่มพูน" แต่มีชื่อทางทะเบียนการค้าว่า "หจก. ปราณบุรีสินทวี" เดิมที่อยู่ในเขตอำเภอปราณบุรี ต่อมามีการแบ่งแยกและตั้งกิ่งอำเภอสามร้อยยอดขึ้น ตำบลศาลาลอยซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน จึงต้องเปลี่ยนไปอยู่เขตกิ่งอำเภอสามร้อยยอดด้วย โรงงานได้พยายามพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้ามาโดยตลอด ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้ตราช

สินค้าโอทอป