กลุ่มข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ

กลุ่มข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ

กลุ่มข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ

ติดต่อ : นางสาวมนิตา อยู่อ

โทร : 077-431715

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 12 คน

ชุมชน

1. กลุ่มข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ
2. กลุ่มข้าวเหนียวกวน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวเหนียวกวน

สินค้าโอทอป