กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดใยมะพร้าวบ้านประชาราษฎร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดใยมะพร้าวบ้านประชาราษฎร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดใยมะพร้าวบ้านประชาราษฎร์

ติดต่อ : นางปราณี เปลี่ยนเ

โทร : 01 3825229, 09 8038417

การจัดการ

กลุ่มอาชีพไม้กวาดจากใยมะพร้าวบ้านประชาราษฎร์ ได้เริ่มจากการเข้ารับฝึกอบรมตามโครงการทำไม้กวาดจากใยมะพร้าว ที่สำนักงานสหกรณ์ อ.ทับสะแก เป็นผู้จัดให้มีการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2541 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 42 คน โดยใช้สถานที่ฝึกอบรมที่หอประชุม อ.ทับสะแก

ชุมชน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดก้านมะพร้าว หมู่ที่ 11, 6, 3

สินค้าโอทอป