กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนายาว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนายาว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนายาว

ติดต่อ : คุณวันเพ็ญ เจริญใจ

โทร : 0-3626-3020, 08-9902-4515, 09-8832-8371

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 47 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525

สินค้าโอทอป