วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์ (วณีผลไม้กวน)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์ (วณีผลไม้กวน)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์ (วณีผลไม้กวน)

ติดต่อ : นางวณี สมิงนาวิน

โทร : 089-8372620 08-9689-9336, 0-3439-9336

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 35 คน เป็นคนในพื้นที่

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งปี พ.ศ.2540 สมาชิก 15 คนได้รับงบสนับสนุนจากราชการ 20,000 บาท โดยเริ่มจากประธานมีความประสงค์ที่จะให้สตรีในหมู่บ้านมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งสตรีจะว่างจากการทำสวนผลไม้จึงได้ประสานของบประมาณจากราชการโดยได้รับมอบสนับสนุนและฝึกอบรมการจัดทำพวงรีดและดอกไม้จันท์ นอกจากนี้ได้นำกลุ่มไปดูงานที่จังหวัดอยุธยาและนำรูปแบบใหม่ๆ มาปรับปรุงให้ทันสมัยแบะสวยงาม ส่วนมากไม่ใช้โฟมจะใช้ผ้าขนหนูแทน ปัจจุบันขายดีมากสมาชิกในปัจจุบันมี 35 หลังคาเรือน มีรายได้เดือนละ 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน

ชุมชน

1.กลุ่มอาชีพสตตรีทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์
2.กลุ่มผลไม้กวน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มมารวมกันผลิตที่ทำการกลุ่มและจะให้ค่าแรงเป็นรายชิ้นๆละ 10% ของราคาขาย (สิ้นปีมีปันผลตามหุ้นที่มีอยู่)

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ ผลไม้กวน

สินค้าโอทอป