วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด(เคหะภัณฑ์ผ้า)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด(เคหะภัณฑ์ผ้า)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด(เคหะภัณฑ์ผ้า)

ติดต่อ : คุณแสนสุข ริญญา

โทร : 08 1952 7835 , 053 881573

อีเมล: wilailak-mg@hotmail.com

การจัดการ

เริ่มแรกมีการรวมกลุ่มการเย็บผ้า จำนวน 6 คน ที่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 1 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง เนื่องจากมีสถานที่กว้างขวาง จากนั้นจึงส่งตัวแทนไปรับผ้าจากสันกำแพงมาเย็บ จากที่มีจำนวนน้อยจึงมีมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาในปีเดียวกันทางพัฒนาชุมชนได้แจ้งให้ทราบว่าถ้าสามารถรวมกลุ่มกันได้ 15 คนขึ้นไปทางศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน จะเข้ามาสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับสมาชิก และได้พัฒนาฝีมือขึ้นนเรื่อยๆ ทางกลุ่มแม่บ้านจึงได้ร่วมหุ้นกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเย็บผ้า แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากปัญหาทางด้านวัตถุดิบขาดตลาด และความชำนาญในการเย็บม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป