กลุ่มไชยกวัฒน์เบญจรงค์

กลุ่มไชยกวัฒน์เบญจรงค์

กลุ่มไชยกวัฒน์เบญจรงค์

ติดต่อ :

โทร :

เว็บไซต์ : www.chaiyakawat.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

125 คน

การจัดการ

อำเภอกระทุ่มแบนเป็นแหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อาศัยความชำนาญและพรสวรรค์ของผู้เขียนลาย แต่ละชิ้นจะมีความสวยงามต่างกัน

ชุมชน

1. กลุ่มเครื่องเบญจรงค์
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อาชีพหลัก

รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม รับจ้างการเกษตร

สินค้าโอทอป