กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

ติดต่อ : นางชูเกียรติ พลไพรินทร์

โทร : 056 353135, 089 567 9768

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

75 คน

การจัดการ

พื้นที่ของตำบลเกยไชย โดยเฉพาะหมู่ 6, 7, 8 และ 9 ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และในพื้นที่ดังกล่าวจะมีตาลโตนดขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้นำน้ำตาลมาทำเป็นน้ำตาลปึกน้ำตาลปีบ ไว้บริโภคเองและเป็นของฝาก แลละนำน้ำตาลสดมาทำเป็นน้ำตาลเมาไว้ดื่ม เมื่อปี พ.ศ.2538 กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติเงินอุดหนุน เป็นเงิน 25,000 บาท กลุ่มมีสมาชิกก่อตั้ง 15 คน บริหารงานเรื่อยมา ต่อมาปี พ.ศ.2541 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง เป้นเงิน 975,000 บาท ปี พ.ศ.2542 ได้รับการสนับสนุนตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป