วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องหนองคู

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องหนองคู

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องหนองคู

ติดต่อ : นางอมร นิยมธรรม

โทร : 081-0650654

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2542 โดยสมาชิกจำนวน 20 คน นำข้าวมารวมกันคนละ 36 กิโลกรัม ผลิตข้าวกล้องโดยใช้เครื่องกระเทาะเปลือกแบบหมุนด้วยมือ เมื่อปี 2543 ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน โครงการสนับสนุนองค์กรสตรี จำนวน 25,000 บาท และโครงการขยายผลเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (ม.พ.ร.) จำนวน 180,000 บาท

สินค้าโอทอป