กลุ่มสตรีบ้านชายธง

กลุ่มสตรีบ้านชายธง

กลุ่มสตรีบ้านชายธง

ติดต่อ : นางวาสนา เชิงเขา

โทร : (039) 599087

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

เริ่มรวมกลุ่มกันมากว่า 3 ปี เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่มีผลไม้เยอะ แต่ราคาต่ำจึงนำผลไม้มาแปรรูป เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน สับปะรดกวน กล้วยกวน

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีบ้านชายธง

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมาร่วมกันทำที่ที่ทำการกลุ่ม ในเรื่องรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักเข้ากลุ่ม 10 % แล้วจะนำมาแบ่งให้สมาชิกคนละเท่า ๆ กัน

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

แปรรูปผลไม้

สินค้าโอทอป