กลุ่มอาชีพจักสาน

กลุ่มอาชีพจักสาน

กลุ่มอาชีพจักสาน

กลุ่มที่เป็นอยู่เป็นกลุ่มเล็ก มีสมาชิกพอประมาณ เนื่องจากสภาพบ้านอยู่กระจายห่างกันจึงยากในการรวมกลุ่ม

ติดต่อ : นาย บุญสม พิมพ์จุ

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 10 คน

การจัดการ

เมื่อว่างจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวบ้านจะมีอาชีพจักสานไม้ไผ่ เช่น ตระกร้า สุ่ม กระจาด เพื่อขายในพื้นที่ ต่อมานาย บุญสม พิมพ์จุฬา ได้รับซื้อและรวบรวมเป็นจุดรวมของสินค้า เมื่อมีผู้ต้องการจะมาสั่งที่นาย บุญสม พิมพ์จุฬา เป็นประจำ

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีอาณาเขตอยู่ในหมู่ที่ 5 ต. บ้านพร้าว อ. บ้านนา จ. นครนายก

ชุมชน

- กลุ่มอาชีพจักสาน

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่ม เป็นการรวมตัวของสมาชิก รวมตัวกันทำในยามว่างงาน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เพาะเห็ด

สินค้าโอทอป