กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกเขาล้าน

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกเขาล้าน

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกเขาล้าน

เป็นที่ทำการของกลุ่มแม่บ้าน จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ภายในมีกี่กระตุกตั้งอยู่ 7 ตัว ซึ่งสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตามใจชอบ

ติดต่อ : นางชูศรี ยี่แพร

โทร : 032 546138, 032 672226

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม แล้วได้มารวมกันโดย เริ่มรวมกลุ่มกันเมื่อปี 2538 โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 30 คน เพื่อรวมกันขายผลผลิตทางการเกษตร ได้รับการสนับสนุนจากทางเกษตรและพัฒนาชุมชนมาให้คำแนะนำ ต่อมาสมาชิกของทางกลุ่มต้องการอาชีพเสริมจึงได้เริ่มหันมาทอผ้าด้วย โดยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดหาวิทยากรมาสอนให้ จากนั้นทางกลุ่มได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ทั้งการทอเป็นตัวหนังสือตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากทางพัฒนาชุมชนทางด้านเงินทุนและอุปกรณ์ในการผลิต อาคารที่ทำการกลุ่มได้รับการสน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันทอที่กลุ่มโดยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทางกลุ่มจะจัดหามาให้ เมื่อสมาชิกทอเสร็จแล้วก็จะนำมารวมกันขายที่กลุ่ม มีการนัดประชุมกลุ่มทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

อาชีพหลัก

ทำสวนมะพร้าว

อาชีพเสริม

ทอผ้า

สินค้าโอทอป