กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้บ้านหนองกระทิง

กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้บ้านหนองกระทิง

กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้บ้านหนองกระทิง

เป็นบ้านของสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้านข้างโรงเรียนหนองกระทิง โดยใช้ถนน รพช.สายหนองตาเสือ-สำโหรง ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ 5 กิโลเมตร

ติดต่อ : คุณประทุม บุญเกิด

โทร : 07 8319076, 07 0153786

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 10 คน

การจัดการ

เริ่มทำกันเมื่อ 12 มีนาคม 2543 โดยชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มกันเอง ได้แนวคิดมาจากการที่เห็นว่าของเหลือใช้เยอะจึงคิดที่จะหารายได้เพิ่มเติมเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน แล้วทางมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดหาวิทยากรมาสอนให้ จากนั้นก็ได้ทำกันมาเรื่อยๆ โดยเริ่มแรกทำใช้เองและขายแค่ในหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อมีผลิตภัณฑ์ออกมามากขึ้นจึงได้ทำขาย มีการพัฒนาเรื่อยมาพร้อมทั้งมีระบบการตรวจสอบคุณภาพด้วย

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันทำที่ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน โดยนัดแนะกันมาทำเดือนเว้นเดือน วัตถุดิบที่ใช้ก็หาได้ในพื้นที่ ซึ่งสมาชิกจะมีรายได้โดยการลงหุ้นเท่าๆกัน เมื่อขายได้ก็จะมีการหักเข้ากลุ่มบางส่วนเพื่อเป็นเงนิทุนของกลุ่มต่อไปอีกในอนาคต

อาชีพหลัก

ทำไร่สับปะรดและสวนชมพู่

อาชีพเสริม

ทำสบู่และรับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป