กลุ่มสตรีตำบลเกาะหลัก

กลุ่มสตรีตำบลเกาะหลัก

กลุ่มสตรีตำบลเกาะหลัก

เป็นบ้านของรองประธานกลุ่ม โดยใช้เส้นทางสายหนองบัว-ร่องแก้ว เมื่อเจอ 3 แยกให้เลี้ยวขวา ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร

ติดต่อ : คุณรัชนี อุณหสุทธ

โทร : 01 6521723 , 032 611113

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 400 คน

การจัดการ

เริ่มรวมกลุ่มสตรีกันตั้งแต่ปี 2536 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเห็นว่าชาวบ้านควรจะมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำอาชีพหลัก เพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวตลอดทั้งปี ทางกลุ่มได้มีการทำเบเกอร์รี่ ,เครื่องจักสานจากสมุดโทรศัพท์ ซึ่งได้รับการฝึกสอนจากทาง กศน. ,ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ ซึ่งได้นำสูตรมาจากประมงคลองวาฬ และเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาสอนให้ผลิตผลไม้กวน ปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทั้งพัฒนา

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะกระจายงานกันทำตามบ้าน โดยมีการแบ่งงานกันทำตามความถนัด มีการบริหารงานกลุ่มโดยใช้ระบบคณะกรรมการ มีการหักเข้ากลุ่มบางส่วนเพื่อเป็นเงินทุนและค่าบริหารจัดการ

อาชีพหลัก

ทำสวนมะพร้าวและทำไร่อ้อย

อาชีพเสริม

ผลิตสินค้าของทางกลุ่ม

สินค้าโอทอป