กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า

ติดต่อ : คุณสุนทร บุบผา

โทร : 037 320236, 08 9041 7350

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

16 คน

การจัดการ

ด้วยหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา หลังจากทำนาเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะว่างงาน จึงได้คิดกันว่าจะทำอะไรเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่ม จึงตั้งกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ไม้กวาดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2542 มีสมาชิกจำนวน 15 คน ปัจจุบันผลิตไม้กวาดคุณภาพดีขาย มีรายได้เพิ่มพอสมควร

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป