กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ผู้สูงอายุ

กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ผู้สูงอายุ

กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ผู้สูงอายุ

ติดต่อ : คุณสวิง สาลี

โทร : 032-544125(อบต.เขาน้อย)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิก 2 คน

การจัดการ

ประธานกลุ่มได้เริ่มทำงานด้านการจักสานมานานแล้ว โดยได้มีการเรียนรู้มาจากบรรพบุรุษที่ได้ถ่ายทอดมาให้ ซึ่งได้จักสานเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พิเศษเรื่อยมา โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ เมื่อเวลามีงานก็จะมาสั่งที่นี่ มีทั้งที่ทำเป็นตะแกรง ซุ่มไก่ ลอบดักปลา เป็นต้น

การรวมกลุ่ม

ผลิตกันที่บ้านของทางประธานกลุ่ม โดยงานส่วนใหญ่จะรับทำตาม Order

อาชีพหลัก

ทำไร่

อาชีพเสริม

จักสาน

สินค้าโอทอป