กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเกาะคู่

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเกาะคู่

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเกาะคู่

เป็นศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านเกาะคู่

ติดต่อ : นางอุไร พุ่มซ้อน

โทร : 09 8361370 , 032 622994

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

25 คน

การจัดการ

เริ่มทำตั้งแต่ 20 มีนาคม 2542 โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 25 คน ได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากทางพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งวัตถุดิบก็หาได้ในพื้นที่ ทางด้านอุปกรณ์ต่างๆ ก็ได้สร้างขึ้นมาเอง จากนั้นก็ได้มีการผลิตต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันทำที่กลุ่ม โดยทางกลุ่มรับซื้อข้าวมาจากทางสมาชิก ผลิตอาทิตย์ละ 3 วัน ครั้งละ 300 กิโลกรัม เมื่อขายได้กำไร ก็จะนำมากระจายให้กับสมาชิกตามหุ้น มีการหักเข้ากลุ่มร้อยละ 10 จากผลกำไร เพื่อเป็นเงินทุนและค่าบริหารจัดการของทางกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ผลิตข้าซ้อมมือ

สินค้าโอทอป