กลุ่มแม่บ้านปากน้ำปราณ หมู่ 2

กลุ่มแม่บ้านปากน้ำปราณ หมู่ 2

กลุ่มแม่บ้านปากน้ำปราณ หมู่ 2

เป็นบ้านของทางประธานกลุ่ม ซึ่งห่างจากสี่แยกปราณบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในซอยหมอเบี้ย

ติดต่อ : คุณอาภรณ์ เปลี่ย

โทร : 032-570112

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2542 โดยได้รับเงินสนับสนุนผ่านทาง อบต.ตามโครงการมิยาซาวา ในด้านของอุปกรณ์ และเงินทุนหมุนเวียน รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ซึ่งได้แนวคิดจากการที่ในพื้นที่มีวัตถุดิบจำนวนมาก ซึ่งควรที่จะนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า โดยได้รับการแนะนำมาจากคนในพื้นที่ที่มีประสบการณ์ หลังจากนั้นทางกลุ่มได้มีการปรับปรุง และคิดค้นสูตรค่างขึ้นมา ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากทางอบต. ,พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากทางอำเภอ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมกันทำที่กลุ่ม ตาม Order โดยใช้เงินกลุ่มในการจัดซื้อวัตถุดิบ เมื่อขายได้กำไรก็จะหักเข้ากลุ่มร้อยละ 10 โดยส่วนที่เหลือก็จะนำมาจัดสรรให้กับทางสมาชิก

อาชีพหลัก

ทำสวน และรับจ้างผ่าหมึก

อาชีพเสริม

ผลิตสินค้ากลุ่มแม่บ้าน

สินค้าโอทอป