กลุ่มสตรีทำพรมเช็ดเท้า

กลุ่มสตรีทำพรมเช็ดเท้า

กลุ่มสตรีทำพรมเช็ดเท้า

สมาชิกทุกคนมีรายได้เพิ่มจากการทำงาน มีการออมทรัพย์ร่วมกัน ปรับปรุงการทำงานของกลุ่มอยู่เสมอ สมาชิก 25 คน

ติดต่อ : นางอมร กงทอง

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่ม 25 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2540 มีสมาชิกรวม 12 คน สมาชิกร่วมบริจาคเงินทุน 7,500 บาท และปี 2542 รับเงินอุดหนุน จาก อบต. เขาพระอีก 10,000 บาท และเริ่มมีสมาชิกเพิ่ม รู้จักในบริเวณใกล้เคียง และได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน พอสมควรจนเป็นกลุ่มเป็นรูปร่างในปี 2542 จนทุกวันนี้

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีอาณาเขตอยู่ใน หมู่ 9 บ้านตะเคียนงาม ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

ชุมชน

1.กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า หมู่ 9
2. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 9
3. กลุ่มทำไม้กวาด หมู่ 6, หมู่ 10

การรวมกลุ่ม

มีสมาชิก จำนวน 25 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป