กลุ่มแกะสลักหัวไม้ไผ่

กลุ่มแกะสลักหัวไม้ไผ่

กลุ่มแกะสลักหัวไม้ไผ่

กลุ่มที่เป็นอยู่เป็นกลุ่มเล็ก และการจัดตั้งกลุ่มให้มั่นคงเพิ่งจะเริ่มจัดตั้ง คนที่จะเป็นสมาชิกต้องขยัน อดทน มีความคคิดริเริ่ม สร้างสรรดัดแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์

ติดต่อ : นายประยงค์ เข็มมณ

โทร : 037 385038,01 5525118

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 10 คน

การจัดการ

ประชากร หมู่ 3 ต.หินตั้ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนผลไม้ เช่น ส้มโอ, ไผ่ตง, มะปราง, มะม่วง ฯลฯ เมื่อว่างจากงานสวนก็จะนำผลผลิตในสวนออกขายเอง เนื่องจากตำบลหินตั้งมีแหล่งท้องเที่ยว คือน้ำตกนางรองซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประจำ นายประยงค์ เข็มมณี ราษฎรในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความรู้มาจากพี่ชาย ในเรื่องการแกะสลักไม้ไผ่ จึงมีความคิดที่จะทำจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว โดยการรวบรวมสมาชิกและจำหน่าย ตั้งแต่ปี 2528

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีอาฯาเขตอยู่ในหมู่ที่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

ชุมชน

1.กลุ่มแกะสลักหัวไม่ไผ่ตง
2.กลุ่มทำไม้กวาด
3.กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
4.กลุ่มทำดอกไม้จันทน์
5.กลุ่มทำกล้วยฉาบ, มันฉาบ, เผือกฉาบ
6.กลุ่มจักสานไม้ไผ่

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มในการทำงาน นายประยงค์ เข็มมฯ เป็นผู้เรียกสมาชิก ในกลุ่มโดยดูจากเวลา และเหตุการณ์ และในการพูดคุยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการตลาด

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป