กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย

กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย

กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย

กลุ่มทำวุ้นมะพร้าวเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก และใช้เวลานานพอสมควรในการประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มคงเหลือสมาชิกไม่มากนัก จะเป็นกลุ่มลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นหลัก

ติดต่อ : คุณบัวรมย์ ศรีใส

โทร : 037 399844

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15 คน

การจัดการ

ในปี 2524 ชุมชนได้รวมใจสละเวลาจัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มแม่บ้าน ได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ต่างๆ เช่น ขนมทองม้วน, มะม่วงดอง, หน่อไม้ดอง, ขนมดอกจิก, ถั่วเขียว รวมถึงการพัฒนาเพื่อหาทุนเข้ากลุ่ม แต่เหมือนการลองผิดลองถูก ล้มลุกคลุกคลานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จนสมาชิกบางส่วนเสียชีวิตบ้าง ขอลาออกบ้าง จนกระทั่งปี 2543 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี ได้มีการประชุมกลุ่ม สมาชิกที่ยังคงเหลือ ได้จัดทำวุ้นมะพร้าวในลูกมะพร้าว ปราศจากสารกันบูดขึ้น ได้บริหารกลุ่มในรูปเงินทุนหมุนเวียนคืนกลุ่ม ซึ่งขณะนี้ปร

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีอาณาเขตตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 1 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

ชุมชน

1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
2.กลุ่ม (อสม.)อาสาสมัครสาธารณมูลฐานชุมชน

การรวมกลุ่ม

ด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มจะไม่ได้ทำงานประจำ ดังนั้น จึงมีสมาชิกบางส่วนร่วมกันมาทำวุ้นมะพร้าวทุกๆ วัน วันละประมาณ 100 ลูก ด้านการตลาดจะใช้วิธีประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทดลองชิม ก่อนขาย สมาชิกบางส่วนนำผลิตผลไปจำหน่ายเองโดยตรงอีกทางหนึ่ง

อาชีพหลัก

แม่บ้าน

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป