กลุ่มอาชีพสตรี

กลุ่มอาชีพสตรี

กลุ่มอาชีพสตรี

สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะยึดถือเป็นอาชีพรองหลังฤดูทำนา มีรายได้ประมาณเดือนละ 1,000-1,500 บาท / เดือน

ติดต่อ : นางวาสนา ยีกา

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

ได้รับงบประมาณโครงการปี พ.ศ.2542 ฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพองคกรสตรีระดับหมู่บ้านและสนับสนุนให้สมาชิก ได้ประกอบอาชีพ ทำปลาคู ทำแชมพูสระผม และทำน้ำยาล้างจาน

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีอาณาเขตอยู่ในหมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 8, หมู่ 9 ต.พระอาจารย์ จ.นครนายก

ชุมชน

1.กลุ่มอาชีพปลาคู หมู่ 3, 4, 8, 9 ต.พระอาจารย์
2.กลุ่มอาชีพทำแชมพูสระผม และน้ำยาล้างจาน

การรวมกลุ่ม

รวบรวมสตรีในแต่ละหมู่บ้าน จะประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูทำนา ตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม (ปลาคู, แชมพูสระผม)

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำปลาคุ, แชมพูสระผม, น้ำยาล้างยา

สินค้าโอทอป