วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย

วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย

วิสาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่ 6 ต.คลองควาย

ติดต่อ : คุณอำนวย ลางคุณเส

โทร : 02 5932403, 08 9775 0932

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

20 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำขนมไทยโบราณ

สินค้าโอทอป