กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ติดต่อ :

โทร : (056) 519696

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 80 คน

การจัดการ

ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2540 โดยการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน เริ่มด้วยการรวบรวมหุ้นกันหุ้นละ 100 บาท เพื่อทำแชมพู น้ำยาล้างจาน แต่ต่อมาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ สับปะรดราคาตกต่ำมากจึงหันมากวนสับปะรดและทำขนุนทอด ด้วยการได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการเป็นอย่างดี

ชุมชน

มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเย็บจักร กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การรวมกลุ่ม

กลุ่มรวมตัวกันเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านเป็นแกนนำ

อาชีพหลัก

ทำไร่สับปะรด

อาชีพเสริม

เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป