กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า

1. มีกี่ทอจำนวน 1 หลัง
2. สมาชิกเปลี่ยนกันทอเพื่อฝึกหัดและเพิ่มทักษะ
3. มีสถานที่ดำเนินการ

ติดต่อ : นางรัตนาพร สุริยะ

โทร :

การจัดการ

ได้รับเงินจากโครงการ กข.คจ. ปี 2543 แล้วนำมารวมเป็นกลุ่ม โดยซื้อผ้า (เศษผ้า) นำมาเป็นวัสดุ ในขั้นแรกพัฒนากรได้ประสานงานให้วิทยากรมาให้ความรู้

สภาพพื้นที่

1. ทิศเหนือ จรด ต.หนองยาง
2. ทิศใต้ จรด หมู่ที่ 5
3. ทิศตะวันออก จรด หมู่ที่ 9 และทิศตะวันตก จรดต.หนองยาง

ชุมชน

กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า

การรวมกลุ่ม

1. จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่ม
2. รับสมัครสมาชิก
3. ประสานงานกันกับนักธุรกิจเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายและแบ่งผลกำไรให้แก่สมาชิก

สินค้าโอทอป