กลุ่มอาชีพผลิตเหยื่อตกปลาปลอม

กลุ่มอาชีพผลิตเหยื่อตกปลาปลอม

กลุ่มอาชีพผลิตเหยื่อตกปลาปลอม

ติดต่อ : นายพรชัย แสงศิลา

โทร : 089-9156389, 089-9156522

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ 2540 เริ่มทำเพื่อจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยทำในกลุ่มครอบครัวแล้วได้ทำการขยายการผลิตขึ้นมาเรื่อย ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยมีสมาชิกกลุ่มสตรีของม.1 มาร่วมช่วยกันผลิตจนถึงปัจจุบันนี้มีสมาชิกรวม 18 คน

สภาพพื้นที่

ใช้สถานที่ผลิตประมาณ 20 ตารางเมตร

ชุมชน

กลุ่มผลิตสบู่สมุนไพร

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะมารวมตัวกันผลิตที่กลุ่ม โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน

อาชีพหลัก

ทำหัตถกรรม

อาชีพเสริม

- ขาดอุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบสินค้า

สินค้าโอทอป