กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (ทำวุ้นมะพร้าว)

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (ทำวุ้นมะพร้าว)

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (ทำวุ้นมะพร้าว)

- งานของกลุ่มต่างๆ จะจัดทำเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ทำเป็นประจำ กับงานที่ทำเป็นอาชีพเสริม เช่น พวงหรีด, ดอกไม้จัน, งานจักสาน

ติดต่อ : นางรัชนี ทิมวัฒน์

โทร : (032) 542-068, 623-383

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

15-22 คน

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน ตามระบบ กนภ. 25,000 บาท สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ และเงินทุนหมุนเวียน รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ซึ่งได้แนวคิดจากการที่ในพื้นที่มีวัตถุดิบจำนวนมาก ซึ่งควรที่จะนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าโดยได้รับการแนะนำมาจากคนในพื้นที่ที่มีประสบการณ์ หลังจากนั้นทางกลุ่มได้มีการปรับปรุง และคิดค้นสูตร ต่างๆ ขึ้นมา ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากทาง อบต.พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากทางอำเภอ

สภาพพื้นที่

กระจายงานไปตามสมาชิกสตรีในหมู่บ้าน ตำบล

ชุมชน

- กลุ่มทำน้ำวุ้นมะพร้าว/วุ้นสับปะรด, น้ำผลไม้ต่าง
- กลุ่มทำขนมปัง (แซนวิท)
- กลุ่มสตรีทำพวงหรีด, ดอกไม้จัน

การรวมกลุ่ม

- การรวมกลุ่มเกิดจากการนำ ของกลุ่มอาสาพัฒนา เป็นแกนนำจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ตำบล

อาชีพหลัก

ทำสวน, รับจ้างงานเกษตร

อาชีพเสริม

ผลิตสินค้าหมู่บ้าน, ค้าขาย

สินค้าโอทอป