กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไก่ป่า

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไก่ป่า

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไก่ป่า

ติดต่อ : คุณศรีเพ็ญ ปิ่นทอ

โทร : 053 619500, 053 692482

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

30 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปีพ.ศ. 2537 โดยชาวบ้านรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้า โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน้อย เพื่อหารายได้เสริม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

สินค้าโอทอป