กลุ่มเลี้ยงปลาดุกอุย

กลุ่มเลี้ยงปลาดุกอุย

กลุ่มเลี้ยงปลาดุกอุย

ในบริเวณหมู่บ้านและตำบลไกล้เคียงมีราษฎรเลี้ยงปลาดุกันมาก

ติดต่อ : นายเกื้อกูล นุตาล

โทร : 02-9050357,01-8545150

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

เนื่องจากราคาปลาดุกตกต่ำ ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา และได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน จึงทำให้ผู้เลี้ยงปลาเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อพยุงราคา และดำเนินในรูปของกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

สภาพพื้นที่

ประมาณ 20 ไร่

ชุมชน

- กลุ่มเลี้ยงปลาดุกอุย
- กลุ่มอาชีพสตรีทำข้าวเกรียบ
- กลุ่มอาชีพทำหมูทุบ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกจะแยกกันทำแต่จะรวมกลุ่มขาย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป