กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา

ติดต่อ : คุณประยูร แสงดี

โทร : 087-9133686, 0-4561-4603

การจัดการ

เริ่มก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537

อาชีพหลัก

ทำนา , ทำสวน

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป