กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา

เวลาว่างจากการทำไร่ทำสวนสมาชิกทุกคนจะมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรม

ติดต่อ : นางใบ ฉ่ำชื่น

โทร : 032 416235, 416237, 09 0812524

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกทั้งหมด 83 คน

การจัดการ

อำเภอท่ายางเริ่มปลูกมะนาวครั้งแรกเมื่อปี 2496 และปลูกมากขึ้นเพราะมีระบบชลประทานดี จนกระทั่งปี 2540 ราคามะนาวตกต่ำสุดเหลือร้อยละ 3 บาท ทำให้ไม่คุ้มค่าการลงทุน ต่อมามีการพยายามแก้ปัญหาโดยคิดหาวิธีทำให้มะนาวออกลูกนอกฤดู ซึ่งไม่ได้ผลเท่าที่ควร ในที่สุดกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขามสามัคคี จำกัด ได้รวบรวมมะนาวในพื้นที่มาแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ มะนาวผงพร้อมดื่ม มะนาวผงพร้อมปรุง ฯลฯ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต ทั้งยังเป็นการถนอมอาหารให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน สำหรับกลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขามสามัคคี จำกัด
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา
3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนมะนาว
4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วยหอม
5. กลุ่มอาชีพทำสวนชมพู่

การรวมกลุ่ม

ปัจจุบันมีสถานที่ดำเนินการที่บ้านของประชาชนกลุ่มซึ่งเป็นที่ทำการชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจราคาผลผลิตมะนาวตกต่ำ ล้นตลาด ในช่วงเดือน มิถุนายน - กันยายน ของทุกปี

อาชีพหลัก

ทำไร่มะนาว ทำสวน

อาชีพเสริม

ปลูกพืชผัก รับจ้าง

สินค้าโอทอป