กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองหล่ม

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองหล่ม

กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองหล่ม

ติดต่อ : นายสุภีร์ ประทุมศ

โทร : 043-518110

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 10 คน

สินค้าโอทอป