กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม

ติดต่อ : นางลเวง ฤกษ์ใหญ่

โทร : 08-6871-4886, 0-4351-8110

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 23 คน

การจัดการ

ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2543 มีสมาชิกก่อตั้งทั้งหมด 69 คน โดยสมาชิกในกลุ่มได้ลงหุ้นกันเพื่อเป็นทุนที่จะไปซื้อผ้าไหมมาทอให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำนาและเป็นการสร้างงานภายในหมู่บ้าน และเกิดความสามัคคีในกลุ่มช่วยเหลือกันในทุกด้านอย่างเป็นที่น่าพอใจ และเป็นการเริ่มที่จะทอผ้าอย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์

การรวมกลุ่ม

ประธานและคณะกรรมการกลุ่มสตรีทอผ้าไหม จะเป็นผู้จัดการที่จะนำผ้าไหมออกสู่ตลาดภายในหมู่บ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียง และส่งไปตามร้านค้าต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัดร้อยเอ็ด

สินค้าโอทอป