กลุ่มตัดเย็บที่นอนบ้านหนองไผ่หนองแก

กลุ่มตัดเย็บที่นอนบ้านหนองไผ่หนองแก

กลุ่มตัดเย็บที่นอนบ้านหนองไผ่หนองแก

หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กม. ทำให้การสัญจรไปมาสะดวก สถานที่รับส่วสินค้าก็มีแน่นอนและอยู่ใกล้

ติดต่อ : นางทองพันธ์ สาสีเสาร์

โทร : 043-523246

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

กลุ่มจะให้ทุนสมาชิกรายละ 2,000 บาท ทุนคืนกลุ่ม อีกร้อยละ 15 ของกำไรเข้าสมทบกองทุน กลุ่มมีจักรเย็บ 2 หลัง ส่วนตัวอีก 2 หลัง

ชุมชน

1. กลุ่มตัดเย็บเครื่องนอน
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

ประธานจะรับงานมาจากร้านค้าขายเฟอร์นิเจอร์ และจ่ายให้กับสมาชิกไปทำตามสั่ง แล้วนำส่ง และผลิตไว้จำหน่ายที่กลุ่ม

อาชีพหลัก

รับจ้าง

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม ค้าขาย

สินค้าโอทอป