กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมบ้านบุ่งเลิศ

กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมบ้านบุ่งเลิศ

กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมบ้านบุ่งเลิศ

ติดต่อ : นางศรีสงัด สุวรรณ

โทร : 08-1502-5302, 0-4357-7081

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 162 คน

สินค้าโอทอป