กลุ่มสตรีหัตถกรรมเครื่องหนังตำบลนาดี

กลุ่มสตรีหัตถกรรมเครื่องหนังตำบลนาดี

กลุ่มสตรีหัตถกรรมเครื่องหนังตำบลนาดี

ติดต่อ : นางจันทร์เพ็ญ โพธ

โทร : 085-7012131, 034-833482

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

เริ่มจากอุตสาหกรรมครอบครัวเล็ก ๆ รับทำและซ่อมเรื่อยมา จนกระทั่งมีลูกค้ามากขึ้น ต่อมาได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น สมาชิกเริ่มแรก 10 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้ทุนสนับสนุน 77,000 บาท กิจการไปได้ดีมาก จนปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 15 คน ลูกค้ามากขึ้นเริ่มผลิตไม่ทันจึงของบประมาณเพิ่มอีก และได้มา 168,000 บาทซึ่งเป็นงบของ ม.พ.ร (มาตราการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ) จึงขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น ต่อมาที่ทำการกลุ่มคับแคบจึงทำเรื่องขอไป ยัง อบต.นาดี ขอสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ ก็ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินโดยไม่คิดดอ

การรวมกลุ่ม

สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคีกันมาก ได้มีการรวมเงินกันคนละ 1,000-1,500 บาท นำเงินมาลงทุนซื้อวัตถุดิบมาทำกันในกลุ่ม แบ่งงานกันทำตามความถนัด มาทำรวมกันที่กลุ่ม พอได้ผลิตภัณฑ์แล้วก็จะนำมาขายรวมกัน การปันผลนั้นจะแบ่งเงิน 3 เดือน/ครั้ง หรือถ้าได้มากก็จะแบ่ง 2 เดือน/ครั้ง

อาชีพหลัก

รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

สินค้าโอทอป