กลุ่มสตรีหลักสอง

กลุ่มสตรีหลักสอง

กลุ่มสตรีหลักสอง

ติดต่อ : นางสุดาทิพย์ มีแส

โทร : 034-482560, 01-9123951

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 25 คน

การจัดการ

กลุ่มพัฒนาสตรีได้รวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นการทำน้ำว่านหางจระเข้, น้ำมะพร้าว, น้ำดอกอัญชัญ และว่านหางจระเข้กวน เนื่องจากผลผลิตของชุมชนมีราคาถูก และไม่สามารถจำหน่ายได้ ประกอบกับเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างงาน กลุ่มจึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานเกษตร และในปี 2540-2543 สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.บ้านแพ้ว, สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน, กองทุนชุมชนธนาคารออมสิน และสำนักงานสาธารณสุข

การรวมกลุ่ม

กลุ่มจะมีระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม สมาชิกจะลงทุนกันคนละ 3,000 บาท และจะมีรายได้ตามความสามารถ โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง และจะมีการปันผลตามหุ้นแก่สมาชิก 6 เดือน/ครั้ง สมาชิกจะมาร่วมกันดำเนินงาน ณ.ที่ทำการกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง, แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สินค้าโอทอป