ศรีสง่า

ศรีสง่า

ศรีสง่า

ติดต่อ : นางยุพา สิทธิชัยจ

โทร : 056-316213, 341154

ข้อมูลทั่วไป

ขนมเปี๊ยะประเภทต่าง ๆ คือ ไส้หวาน, ทุเรียนไข่เค็ม, ถั่ว และไส้ไข่เค็มกล่องเล็กราคา 25 บาท กล่องใหญ่ 50 บาท นอกจากนี้ยังมีขนมกระหรี่พัฟฟ์ ราคากล่องละ 30 บาท

การจัดการ

เริ่มดำเนินการทำขนมเปี๊ยะมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งเจ้าของกิจการระยะแรก คือ นางศรีสง่า แถวสุวรรณ์ ต่อมานางศรีสง่าได้มอบกิจการให้ลูกสาวต่อคือ นางยุพา สิทธิชัยจารุ เป็นผู้ดูแลแทนจนถึงปัจจุบัน

สินค้าโอทอป