กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง

กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง

กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง

ทางเข้าหมู่บ้านอยู่ริถนนมิตรภาพ เข้าถนนภายในหมู่บ้านมาประมาณ 500 เมตร ใกล้ที่ทำการอบต.ปากข้าสาร

ติดต่อ :

โทร : 089-0888236

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

70 คน

การจัดการ

นายตัน หมวดมะหิงษ์ ได้ไปศึกษาอาชีพทำครกหินจากเพื่อนที่ ต.ห้วยบง จ.สระบุรี กลับมาเริ่มการทำครกหิน และถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านที่สนใจการทำครกหินเป็นอาชีพเสริม ที่ตำบลปากข้าวสารสามารถหาวัตถุดิบสำหรับการผลิตครกหินได้ง่ายเพราะอยู่ติดภูเขา ปี 2535 ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชชนจัดตั้งกลุ่มและได้เงินทุนสำหรับซื้อเครื่องขัดครก และปี 2541 ได้รับการสนับสนุนจาก ศพช. และอบต.

ชุมชน

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มสตรีเย็บผ้า
3. กลุ่ม อสม.
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ครกหิน
5. กลุ่มโรงสีข้าวกล่อง

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มจากการชักชวนกันมาลงหุ้น บางส่วนจะทำการผลิตที่กลุ่ม บางส่วนจะทำมาจากที่บ้านหากมีเครื่องมืออยู่แล้ว

อาชีพหลัก

ทำครกหิน

อาชีพเสริม

รับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป