กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาจา

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาจา

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาจา

ติดต่อ : นางสถิตย์ นาบำรุง

โทร : 043-499302

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

เริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน ครั้งแรกจำนวน 10 คน โดยนางสถิตย์ ประธานฯ ได้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมการทอผ้าไหม ณ จ.นครราชสีมา จึงชักชวนเพื่อนบ้านมารวมตัวกันผลิตเป็นกลุ่ม โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดให้ทุนสนับสนุน

สภาพพื้นที่

ที่ตั้งกลุ่ม ประมาณ 1 ไร่

ชุมชน

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาจา

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมตัวของสตรีเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป