ฟาร์มไก่ชนศรีอุดมฟาร์ม

ฟาร์มไก่ชนศรีอุดมฟาร์ม

ฟาร์มไก่ชนศรีอุดมฟาร์ม

ติดต่อ : นายเรืองยศ ศรีอุด

โทร : 09-8577504

ข้อมูลทั่วไป

จำหน่ายไก่ชน
- เชิงอนุรักษ์ ขายเป็นตัวเป็นไก่สวยงาม
- เชิงพาณิชย์ ขายไก่ชนฝีมือดี ตีเก่ง สีสวย
- ขายเป็นเนื้อไก่ชำแหละแช่เย็น

วัตถุดิบ

ไก่พื้นเมือง

การจัดการ

ฟาร์มไก่ชนศรีอุดมฟาร์มเดิมเป็นการเลี้ยงไก่ชนตามบ้าน มีไก่ประมาณ 10 ตัว ตั้งแต่ปี 2518 ต่อมาปี 2543 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอให้จัดตั้งเป็นฟาร์มไก่ชน และในปี 2544 ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองอำเภอแม่วงก์อยู่หน้าฟาร์ม