ผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์จากเศษไม้แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์จากเศษไม้แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์จากเศษไม้แปรรูป

ติดต่อ : นายบัวไลย์ คำย้อย

โทร : 056 259289

ข้อมูลทั่วไป

รับทำสินค้าตามรูปแบบของผู้สั่งทำ และออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเสนอแก่ลูกค้า เช่น กล่องใส่เครื่องประดับ กรอบรูป ตะเกียบไม้ กล่องดินสอ กล่องแว่นตา ฯลฯ

วัตถุดิบ

เศษไม้เนื้อแข็ง เศษไม้ตาล

การจัดการ

เจ้าของกิจการมีความรู้ความชำนาญด้านช่างไม้ และมีใจรักในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ เริ่มทำด้วยตนเองมาตั้งแต่ปี 2532 และขยายกิจการเพิ่มขึ้นเมื่อมีผู้ส่งสินค้า รวมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และความสวยงาม

สินค้าโอทอป