กลุ่มสตรีสหกรณ์กะทู้ จำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์กะทู้ จำกัด

กลุ่มสตรีสหกรณ์กะทู้ จำกัด

ติดต่อ : คุณวิลาวรรณ์ ราชเ

โทร : 076 220959, 076 321099

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 คน

การจัดการ

มีการทำผ้าบาติก มานานแล้วแต่ไม่แพร่หลายเท่ามี่ควร เมื่อวิทยาลัยครูภูเก็ตได้เปิดสอนการทำผ้าบาติกขึ้นในคณะอุตสาหกรรมศิลป์ จึงได้มีการทำแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จนถึงปัจจุบัน คาดว่า มีผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 150 ราย ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต

ชุมชน

กลุ่มเยาวชนทำผ้าบาติก
ร้านไทยพัฒนาชุมชน
กลุ่มสตรีทำผ้าบาติก
กลุ่มสตรีทำผ้าบาติกกมลา
กลุ่มสตรีสหกรณ์
กลุ่มบาติก
กลุ่มบาติกรัษฎา

การรวมกลุ่ม

การบริหารจัดการกลุ่มบริหารกันเอง โดยการสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ

อาชีพหลัก

ค้าขาย รับจ้าง

สินค้าโอทอป