กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

มีบริเวณและสถานที่กว้างขวาง มีที่จำหน่ายสินค้าซึ่งติดกับถนนใหญ่

ติดต่อ : นางศรี นรรัตน์

โทร : 054-413851

อีเมล: cdphayao@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

36 คน

การจัดการ

ก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เพราะต้องการหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัวและที่สำคัญในพื้นที่ของจังหวัดมีผักตบชวามาก จึงได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาขึ้นมาในหมู่บ้านและ กศน. มาช่วยสอนในการสาน

สภาพพื้นที่

มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอกับจำนวนสมาชิกที่มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมของกลุ่ม

ชุมชน

- กลุ่มออมทรัพย์
- กลุ่มจักสาน
- กลุ่มทำดอกไม้และตัดเย็บเสื้อผ้า

การรวมกลุ่ม

แบ่งงานกันทำตามความถนัดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์แบ่งรายได้ตามงานที่ทำ

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป