Sean Udom Toys Co.,Ltd.(B2B)

Sean Udom Toys Co.,Ltd.(B2B)

Sean Udom Toys Co.,Ltd.(B2B)

ติดต่อ :

โทร : 02 3617271-4

โทรสาร : 02 748-3503

เว็บไซต์ : www.thaixport.com/~seanudom/

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องเล่น ของเล่นสนามเด็กเล่น
"เพลย์การ์ด" ชื่อที่ได้ความคิดจากความต้องการในการสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กในทุก ๆ วัย ซึ่งมีความหมายถึงการเล่นกับที่มี ความปลอดภัยและป้องกันอันตรายได้ ไม่ว่าสนามเด็กเล่นของคุณที่เหมาะกับเด็กในวัยใดก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถผลิตสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเด็ก

ตราสินค้า : PLAYGUARD

การจัดการ

ในวัยเด็ก เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางร่างกายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการใช้อวัยวะต่าง ๆ เช่น แขน ขา มือ ให้สัมพันธ์กับตาเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อทำหน้าที่ให้ประสานสอดคล้องกันอาจจะยังไม่สมบูรณ์พอดังนั้น การเลือกอุปกรณ์ชุดสนามที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงอายุจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และ มีความสำคัญที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการเล่น และช่วยให้พัฒนาการทางร่างกายของเด็กเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด จากประสบการณ์ในการผลิตของเล่นมากว่า 30 ปี ควบคู่ไปกับการค้นคว้า ศึกษาและวิจัย "บริษัท